ZNAMENITOSTI
Tudi na območju KS Strojnska Reka imamo znamenitosti, ki so zaščitene in vredne ogleda. Odločili smo se,  da s tem seznanimo tudi naše krajane, ki tega morda še ne vedo, hkrati pa tudi ostale obiskovalce in pohodnike, ki jih bo  pot zanesla med spodaj  navedene naravne vrednote in arheološke spomenike.


V Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot Ministrstva za okolje, prostor in energijo, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 111/2004, so navedene tudi vrednote z območja Krajevne skupnosti Strojnska Reka. Večina njih je lokalnega pomena, nekaj pa tudi državnega. Glede na opredelitev po zvrsteh so v glavnem drevesne vrednote, dve pa sta geološki:


1. Breznikova lipa – je lipa izjemnih dimenzij pri kmetiji Breznik na Zelenbregu. Lokalni pomen.
2. Jakobov križ – lipi  - lipi večjih dimenzij pri Jakobovem križu na Tolstem vrhu. Lokalni pomen.
3. Jankova lipa – lipa izjemnih dimenzij pri kmetiji Jank na Zelenbregu. Lokalni pomen.
4. Lečnikovi lipi – lipi večjih dimenzij pri kmetiji Zgornji Lečnik na Tolstem vrhu. Lokalni pomen.
5. Lizijeva lipa –lipa izjemnih dimenzij pri kmetiji Lizi na Zelenbregu. Lokalni pomen.
6. Rezarjev kostanj – pravi kostanj izjemnih dimenzij pri kmetiji Spodnji Lečnik na Tolstem vrhu. Državni pomen.
7. Trotov križ – lipi – Lipi pri Trotovem križu. Lokalni pomen.
8. Velika peč – na skalni osamelec na Zelenbregu v gozdu  Jaznikarjeve domačije. Lokalni pomen.
9. Nahajališče mineralov – nahajališče šorlita na Tolstem vrhu. Lokalni pomen.
10. Nahajališče mineralov – nahajališče šorlita in muskovita na Zelenbregu. Državni pomen.

ARHEOLOŠKI SPOMENIKI (Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem, Uradni list RS, št. 103/2007, 81/2009):


1. Stražišče – prazgodovinsko gradišče. Leži nad železniško postajo Ravne, na Tičlarjevem vrhu pri kmetiji Čičman. Je ovalno razširjen plato, obdan z neizrazitim nasipom, kjer je bila najdena prazgodovinska keramika. Utrjena naselbina je nosilec železodobne poselitve teh krajev. Spomenik je vsebinsko širše zanimiv. Varstvo zahteva varovanje celotnega območja in vseh spomeniških sestavin v neokrnjeni obliki.

ETNOLOŠKA ZNAMENITOST


1. Zelenbreg – kašča pri Račelu. V okviru domačije je ohranjena velika, lepo oblikovana kašča. Postavljena je na temelj, ki ga tvori na pol skopana klet. Lesen, dvoetažni zgornji del obkroža gank. Gank počiva na bogato oblikovanih konzolah. Skrbno izdelani so tudi stebri in ograja ganka. Meja med obema nivojema so klesana bruna, vhodi v kaščo so polkrožni. Robovi so oblikovani komplicirano z dekorativnimi utori najrazličnejših oblik. Na zunanjem tramu je vrezana letnica MDCCCLVI. Kaščo pokriva čopasta dvokapna skodlasta streha. K stenam kašče sta prislonjeni dve veliki preši.

 

Vremenska napoved

Zadnje novice

Kontakt

Gačnikova pot 5
2390 Ravne na Koroškem
T: +386 2 8216000
F: +386 2 8216001
E: info@strojnska-reka.si
W: www.strojnska-reka.si

Sestava sveta KS

Svet KS Strojnska Reka sestavljajo:

  1. Silva BAN, predsednica, Stražišče 16
  2. Branko MERKAČ, podpredsednik, Stražišče 17
  3. Tanja HUDRAP, članica, Tolsti vrh 128
  4. Romana PETEK, članica, Tolsti vrh 101
  5. Sabina RANC, članica, Zelen breg 10
  6. Boris RANC, član, Zelen breg 10
  7. Janez ROŽEJ,član, Zelen breg 15

Statistični podatki

 

Površina

Prebivalci

Stražišče   2,8 km2   206
Tolsti vrh 12,3 km2   908
Zelenbreg   5,2 km2   162
Skupaj 20,3 km2 1276
JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com